MUDr. Jana Golianová

Mgr. Petra Komárová

+421 917 258 600

Adresa sídla:
Jókaiho 1, 984 01 Lučenec

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok - piatok
15:00 - 18:00

                  Adresa prevádzky:                     Petӧfiho 31, 984 01 Lučenec

Biorezonančná metóda Bicom je špeciálny diagnostický a terapeutický postup. Vďaka prístroju Bicom Optima môžu byť v mnohých prípadoch zistené a odstránené príčiny ochorenia, a to bez vedľajších príznakov. Biorezonancia poskytne celkový pohľad na organizmus. Nerieši len dôsledok, ale hľadá príčinu ochorenia. Biorezonančnú terapiu môžu absolvovať osoby bez obmedzenia veku.


Čo je Biorezonancia?

Biorezonancia je neinvazívna metóda s celostným prístupom k pacientovi.

Vykonáva sa prístrojom, ktorý pracuje na biofyzikálnom princípe, komunikuje s organizmom pomocou elektromagnetických frekvenčných vzoriek, ktoré upravuje a vracia spät. 


Kto ju používa?

Biorezonanciu prístrojom Bicom používajú lekári, vyškolení certifikovaní terapeuti, ktorí majú záujem pomôcť pacientom aj s chorobami, ktoré nie sú klasickou medicínou zvyčajne liečiteľné.

Biorezonancia umožňuje diagnostikovať príčiny ochorenia a následne ich liečiť.


Ako dlho sa používa?

V západnej Európe sa používa už viac ako 25 rokov. Na Slovensku ide o relatívne mladú, ale progresívnu metódu ale už aj u nás sú lekári, ktorí sa touto metódou zaoberajú a využívajú ju vo svojej praxi niekoľko rokov.

Potrebujete pomoc ?